Erihoolekande teenuseosutajate infopäev5. oktoobril kell 10.00 - 16.00

AJAKAVA

00:00:00 Erihoolekande teenuste profiilid ja teenuseosutajate tutvustus kodulehel, Sotsiaalhoolekandeseaduse muudatused
00:46:35 ISTE mudelist teenuseosutajatele
01:14:04 E-õppekeskkonna hange
01:28:44 Uuringu „Eesti elanike suhtumisest psüühilise erivajadusega inimestesse“ tutvustus 
01:41:45 „Erihoolekandeteenuste korraldussüsteemi mõjude analüüs üleminekul isikukesksele teenusmudelile“ tutvustus
01:55:10 Erihoolekande teenuseosutajate kvaliteedi hindamise ülevaade
02:03:58 Erihoolekandeteenuse tegevusload ja sellega seonduv
02:10:17 Intellektipuudega inimeste seksuaalsus ja seksuaalkasvatus
03:01:32 COVID-19 nakkuse leviku ennetusmeetmed hoolekandes
03:31:27 Küsimused-vastused seoses COVID-19 olukorraga hoolekandes
03:58:45 COVID-19 vaktsineerimise ülevaade ja gripivaktsiin