Veebiseminar - Uued võimalused töötajate koolitamiseks21. jaanuaril 2021

Seminari kava00:00 Sissejuhatus

01:04 Koolitustoetuste võimalused
* digipädevuse arendamine
* uue töötaja koolitamine
* eesti keele õppimine
* ettevõtte muutuste olukorras uute oskuste omandamine

28:40 E-töötukassa kasutamine
* avalduste esitamine

37:38 Toetused ja teenused tööandjatele
* tugi tööandjatele tänases olukorras

48:22 Arutelu